;

Bireysel Gelişim Programı üçüncü sınıf bursiyeri Avrupa Birliği Proje Yazımı eğitiminde bir araya geldi


Elazığ Fırat Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan üçüncü sınıfta okuyan 19 bursiyer Avrupa Birliği Proje Yazıma eğitiminde bir araya geldi.

 

TİKAV Bursiyerlerine Avrupa Birliği Proje Yazıma Eğitimi 

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)’ın bursiyerlerinin kendine güvenen, gelişime açık, donanımlı bireyler olarak hayata başlamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor. Bireysel Gelişim Programı kapsamında Fırat Üniversitesi, üçüncü sınıf bursiyerleri 9-10 Kasım 2013 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen ‘Avrupa Birliği Proje Yazıma’ eğitimine katıldı.

 

Proje döngüsü anlatıldı

Geleceğin donanımlı liderlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ‘Avrupa Birliği Proje Yazıma’ eğitim seminerinde bursiyerler, Yrd. Doç. Dr. Hasan Tınmaz danışmanlığında non-formal eğitim, proje döngüsü, güvenlik-risk analizi ve kültürler arası öğrenme gibi konularda bilgi edindi. Avrupa Birliği projelerinden örnekler verilerek, proje başvuru sürecinin ele alındığı ‘Avrupa Birliği Proje Yazıma’ eğitimi kapsamında, bursiyerlere süreç içerisinde yaşanabilecek sorunlar aktarıldı ve farklı ülkelerden ortak bulmak için yapılması gerekenler anlatıldı. 2 gün süren eğitimler boyunca proje yazımı etkinlikleri yapılarak, projelerin uygulanabilirliği konusunda değerlendirmeler yapıldı. 

 

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim veSağlık Vakfı (TİKAV) Hakkında

Akfen Holding A.Ş., üniversiteli gençlerin sosyal ve kültürel açıdan başarılı yetkin bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’nı kurmuştur. Hamdi Akın önderliğinde 15 Ocak 1999 tarihinde kurulan TİKAV, her türlü hizmeti devletten beklemek yerine, eğitim alanında üzerine düşeni yapmayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda, uyguladığı programlarla ülkemizin genç insan kaynakları kalitesini yükseltmeyi hedefleyen TİKAV, Atatürk ilkelerine bağlı bir sivil toplum kuruluşudur. Bireysel Gelişim Programı, üniversite öğrencilerinin birinci sınıfta başlayıp dördüncü sınıfın sonuna kadar devam edecekleri; bu süre içinde çok sayıda seminer, eğitim, söyleşi, proje, staj ve gezi programlarına katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştirecekleri faaliyetler bütünü olarak tanımlanmıştır. 

 

Üniversite öğrencilerine burs ve eğitim olanakları sağlayan Vakıf, 2001 yılında Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın (International Award for Young People) Bağımsız Operatörü olarak, programı kendi bünyesindeki gençlere uygulama yetkisini almıştır. TİKAV, 2003 yılında Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın Türkiye’de tanıtılmasını,uygulanmasını, denetlenmesini ve sertifikalandırılmasını sağlamak amacıyla Ulusal Otorite olarak yetkilendirilen Gençlik Ödülü Derneği’nin kuruluşuna öncülük etmiştir.

 

TİKAV, uyguladığı bazı projelerde UNFPA, UNICEF ve Avrupa Birliği Gençlik Programı fonlarından yararlanmaktadır. Vakıfaynı zamanda çeşitli Birleşmiş Milletler konferanslarında Türkiye delegasyonunda yer almıştır. Mersin Liman İşletmelerinin (MIP) finansörlüğünde; 2010’da “Eski Köye Yeni Adet”, 2011 ve 2012 yıllarında “ Anneler Okulu Projesi”ve 2012’de “Ortak Dilimiz Renkler Projesi’ni hayata geçirmiştir. MIP ortaklığındaki 2013 yılı içinde 222 Muhtar için “Mersin’de Muhtarlarla Ele Ele” ve ayrıca “Onarması Bizden Okuması Sizden” projeleri gerçekleştirilmektedir. MIP ortaklığındaki tüm projeler Mersin’de yapılmaktadır.