;

Önce Sağlık Projesi

                    

2018’de TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde hayata geçirilmesi planlanan “Önce Sağlık Projesi” Türkiye’de 17 farklı lokasyonda uygulanacaktır. Söz konusu lokasyonlar Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye bağlı aktif Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerden oluşmaktadır.

Proje kapsamında, kırsal bölgede yaşayan 18 yaş üstü kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı bir seminer verilerek ailenin temeli olan kadınların sağlık konusundaki farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, ülkemizde profesyonel olmayanlar tarafından yapılan yanlış sağlık müdahalelerinin önüne geçilmesine, muayenelere karşı olan önyargıların kırılmasına ve özellikle kadın hastalıkları konusunda zamanında gerekli önlemlerin alınmasına destek olmak hedeflenmektedir.