;

İçimizdeki Engeller Projesi ile Mersin’de 1000 kişiye ulaşıldı


Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ile Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)ortaklığında engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek amacıyla Mersin’de 2014 yılında hayata geçirilen “İçimizdeki Engeller Projesi”, 20 Kasım Perşembe günü yapılan ‘İçimizdeki Engeller Konferansı’ ile tamamlandı.

 

İçimizdeki Engeller Projesi ileMersin’de 1000 kişiye ulaşıldı 

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ile Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)tarafından engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engelliler için fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle Mersin’de hayata geçirilen “İçimizdeki Engeller Projesi”, 20 Kasım Perşembe günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’da yapılan “İçimizdeki Engeller Konferansı” ile tamamlandı.


Engelliliğin bir mağduriyetolmadığı fikrini topluma kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımınıteşvik etmek ve engellilere fırsat eşitliği sağlamak için ailesinde engelli bulunanbireyleri bilinçlendirmek üzere hayata geçirilen proje ile yıl içinde toplam100 aileye ulaşıldı. Ayrıca, ‘İçimizdeki Engeller Konferansı’na 900’e  yakın kişi katılım sağladı.

 

Kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı

ÖZEV Mütevelli Heyeti BaşkanıSaime Toptan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İçimizdeki Engeller Konferansı”na,23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan, Mersin Vali Yardımcısı Nihat Karabiber,Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Silifke KaymakamıŞevket Cinbir, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Akın, AkfenHolding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Mustafa Keten, Akfen Enerji HoldingGenel Müdürü Metin Yıldıran, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, TİKAVMütevelli Heyet Üyesi Tuncay Yılmaz ve MIP yöneticileri katıldı.


Proje destekçilerine plaket verildi

Konferans kapsamında projeyedestek veren, Mersin Valiliği, Mersin İl Milli EğitimMüdürlüğü, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türkiye ÖzürlülerEğitim ve Dayanışma Vakfı’na ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerineteşekkür plaketleri verildi.


İçimizdeki Engeller Konferansısonunda katılımcılara ÖZEV Mütevelli Heyeti Başkanı Saime TOPTAN’ın “İçimizdekiEngeller” kitabı dağıtılarak Sn TOPTAN’a kitaplar imzalatıldı. 

  

Mersin Limanı Hakkında (MIP)

MersinUluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), yurt içinde ve yurt dışındagerçekleştirdiği yatırımlarla “küresel ekonominin iş geliştirme uzmanı” olarakkonumlanan Akfen Holding ile dünyanın önde gelen küresel liman gruplarından PSAInternational ortaklığında, 11 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur.

  

MIP, kurulduğu tarihten itibarensosyal paydaşlarının ihtiyaçlarına ve çevreye destek vererek yaşam kalitesiniarttırmayı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, yönetim anlayışınıntemel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmiştir. Bu amaçlamüşterilerine küresel kalite ve standartlarda hizmet sunmanın yanı sıra,toplumsal gelişimin sağlanmasına karşı sorumluluklarını da sürdürülebilir birşekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.


Toplam işhacminde ve ithalat/ihracat rejimlerinde Türkiye’nin lider limanı olan, bubaşarısını da birçok ödülle tescilleyen MIP, sosyal sorumluluk alanında dalider kurumlardan biri olmayı hedeflemektedir. Kendi gelişimini toplumungelişiminden ayrı düşünmeyen MIP, kurum kültürünü ve markasını yansıtanprojelerini belirlerken, kalıcı değerler üretmesine ve toplumsal farkındalıkyaratmasına özellikle dikkat etmektedir.Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Hakkında

TİKAV, Akfen Holding’in sosyalsorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15.01.1999 tarihindeAnkara’da kuruldu. Misyonu, sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyumsağlayabilen,  toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı,sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için sosyal sorumlulukprojeleri geliştirerek toplumsal fayda sağlamaktır. Kurulduğu günden bu yana birçok  projeyi hayata geçiren TİKAV, 1999 yılından beri uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP)ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. BGP kapsamında özellikle toplumsal veekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmadazorluk çeken üniversite öğrencilerine, fırsat eşitliği sağlamayı amaçedinmiştir. Bu çerçevede, üniversite  birinci sınıftan başlayarak dördüncüsınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler; çeşitli kişisel gelişim, yabancı dilve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarakbilgi ve becerilerini zenginleştirmektedirler.


TİKAV, Mersin Uluslararası Limanİşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de çeşitli sosyal sorumluluk projelerihayata geçirmiştir. MIP’nin finansörlüğünde TİKAV’ın koordine ettiğiprojelerde;  2010 yılında “Eski Köye Yeni Adet Projesi” ile Mersin’in dağ köylerinde yaşayan 07 -14 yaş aralığındaki 150’ye yakınöğrenciye; 2011 ve 2012 yıllarında  “Anneler Okulu Projesi” ile 470anneye;  2013 yılında “Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi” ile  100muhtara ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra 2012 yılında başlayan ve halen devameden “Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi” ile öğrencilerin daha iyişartlarda eğitim alabilmeleri için her yıl bir okulun onarımı yapılmakta,ihtiyaç duyulan eğitim araç-gereç ve malzemeleri sağlanmaktadır. 2014 yılındaise  “İçimizdeki Engeller Projesi” ile 1000 engelli  yakınıolan  bireye ulaşılması planlanmıştır.


TİKAV 2013 yılında, İngiltereUluslararası Ödül Vakfı (International Award Foundation) ile imzaladığı LisansSözleşmesi ile “The Duke of Edinburgh’s International Award for Young People”(Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü) Programı’nı Türkiye’de “TİKAVtemsilinde”  DoEIA-TR Ulusal Komitesince tanıtmaya, uygulamaya,denetlemeye ve sertifikalandırmaya yetkili kılınan tek  kurum olmuştur.


TİKAV, uyguladığı bazı projelerdeUNFPA, UNICEF ve Avrupa Birliği Gençlik Programı fonlarından yararlanmaktadır.