;Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15.01.1999 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Vakfın ana sponsoru Akın Ailesi ve AKFEN Holding’tir.

İnsana yatırım yapan TİKAV, Projelerini; Bireysel Gelişim Programı, Ulusal Projeler ve DoEIA-TR Programı olmak üzere üç farklı kategoride sınıflandırmaktadır. TİKAV, ele aldığı sorunlarda kalıcı çözümler yaratabilmek için insanların eğitim ve gelişimine yönelik sürdürülebilir projeler hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok projede; üniversite öğrencileriyle, iş dünyasından insanlarla, gençlerle, dağ köylerinde yaşayan çocuklarla, kadınlarla, muhtarlarla, engelli yakınlarıyla, hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden anneler olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle buluşan TİKAV ayrıca okul onarım çalışmaları da yapmıştır.

Vakıf, özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı (BGP) uygulamaktadır. 

Ulusal Projeler kapsamında Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ankara Şubesi (TÜGİAD Ankara Şubesi) ile Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ortaklığında projeler gerçekleştirilmiştir.

  • MIP ortaklığında Mersin ilinde; dağ köylerindeki çocuklarla “Eski Köye Yeni Adet Projesi”, Akdeniz ve Toros İlçesindeki annelerle “Anneler Okulu Projesi”, muhtarlarla “Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi”, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ihtiyacı olan okullarla Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi”, engelli yakınlarıyla “İçimizdeki Engeller Projesi” çalışmaları ve halkın katılımına açık “Çalışma Yaşamı ve Kadın” ile “Aile İçi İletişim” Panelleri;
  • TÜGIAD Ankara Şubesi ortaklığında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ve  onlara refakat eden anneler için hazırlanan “Annem ve Ben Projesi”;
  • Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ortaklığında Türkiye’de 15 farklı lokasyonda Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yatırımları yapılan Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınlarla uygulanan “Evde Okullu Olduk Projesi";
  • 2018’de Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ortaklığında Türkiye’de 17 farklı lokasyonda Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye bağlı aktif Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan 18 yaş üstü kadınlarla uygulanan “Önce Sağlık Projesi”
  • 2019'da Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ortaklığında Türkiye’de 26 farklı lokasyonda Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş bünyesindeki aktif Güneş, Rüzgar ve Hidroelektrik Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgede yaşayan ve beden gücü ile çalışan kadınların sağlıklı olarak  yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan vücut ve besin hijyeni konularında  bilinçlendirmenin amaçlandığı "Hijyen Sağlıktır Projesi" yer almaktadır.

DoEIA-TR Programı kapsamında 14-24 yaş arası tüm gençlerin katılabileceği ve 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren gençlik gelişim programı olarak uygulanan The Duke of Edinburgh’s International Award Programı (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı) yer almaktadır.