;

TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. “Evde Okullu Olduk Projesi” ile

okul öncesi eğitimin önemini anlatacak!


Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı(TİKAV) koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2017 yılında Türkiye genelinde 15 farklı kırsal bölgede hayata geçirilecek olan “Evde Okullu Olduk Projesi”nin ilk çalışması 26 Ocak 2017’de Mersin’in Anamur ilçesi Boğuntu Köyü’nde yapılacak olup,  Çaltıbükü, Sugözü ve Boğuntu Köylerinde yaşayan halka ulaşılacaktır. Proje ile 0-6 yaş grubu çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerine evde destek olma yöntemleri konusunda ebeveynleri bilgilendirmek ve okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili farkındalık yaratmak hedefleniyor.

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde uygulanacak “Evde Okullu Olduk Projesi” Türkiye’de 15 farklı lokasyonda uygulanacaktır. Söz konusu lokasyonlar Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye bağlı aktif Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımında gerçekleşecek olan proje ile 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimine destek olmak ve ebeveynlere okul öncesi eğitimin önemini anlatmak amaçlanmaktadır. 

En yüksek öğrenme potansiyeline sahip olunan okul öncesi dönemde (0-6 yaş); çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlanmakta, kişilikleri  şekillenmektedir. “Evde Okullu Olduk Projesi” ile daha sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için; eğitimin yalnızca okula bırakılmaması vurgulanacak, evde çocuklarla verimli vakit geçirmenin önemi ele alınacaktır.


“Anneler için okul öncesi etkinlik atölyesi”

Proje kapsamında annelere 0-6 yaş grubu çocukların sağlık taramaları hakkında bilgi verilecek ve çocuklarla nitelikli zaman geçirmenin yanında onların gelişim süreçlerine destek olabilecek ev içi okul öncesi etkinlik atölye çalışması yapılacaktır.  Atölye çalışmasının ardından Akfen Otluca HES işletmesine düzenlenecek geziye katılan annelere tören eşliğinde sertifikaları verilecek. Ayrıca, annelere kendileri ve çocukları için hazırlanmış olan iki farklı aktivite paketi hediye edilecektir.

 

“Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 15 lokasyonda yapılacak”

Daha sağlıklı bireyler yetiştirilmesine, aile içi iletişimin güçlenmesine, ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılan okul öncesi eğitim çalışmalarına destek vermeyi amaçlayan ve Türkiye’de 15 farklı lokasyonda uygulanacak proje kapsamında toplam 1000 kişiye ulaşılması hedefleniyor. 

0-6 yaş grubu çocukları olan anneleri kapsayan proje, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yatırımları yapılan Otluca HES(Anamur, Mersin), Sırma HES(Bozdoğan, Aydın), Sekiyaka HES(Seydikemer, Muğla), Demirciler HES(Kale, Denizli), Kavakçalı HES(Ula, Muğla), Gelinkaya HES(Ilıca, Erzurum), Saraçbendi HES(Gemerek, Sivas), Çamlıca HES(Yahyalı, Kayseri), Doruk HES(Dereli, Giresun), Yağmur HES(Sürmene,Trabzon), Çalıkobası HES(Giresun, Bulancak), Yeşilvadi GES(Acıpayam,Denizli), Yaysun GES(Ereğli,Konya), Solentegre GES(Elazığ) ve Doğançay HES (Sakarya) işletmelerinin bulunduğu toplam 15 lokasyonda uygulanacak.

 

“Toplam 1000 kişiye ulaşılması planlanıyor”

Projeye dâhil olacak anneler, projenin organizasyon ortağı olan muhtarlıkların desteği ile belirlenecek. Yıl boyunca gerçekleştirilecek 15 farklı çalışmayla toplam 1000 kadına ulaşılması planlanıyor. İlk çalışması 26 Ocak 2017’de  Akfen Otluca HES işletmesin bulunduğu Mersin ili Anamur ilçesinde yapılacak projenin birinci dönemi, Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran; ikinci dönemi ise Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayacak. Proje kapsamında yer alan lokasyonlarda bir günlük etkinlikler düzenlenecek.

 

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Hakkında

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin portföyü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve toptan elektrik satış ticaretinden oluşuyor. Buna göre şirketin portföyünde halen 204,1 MW faaliyette; 24,1 MW inşaat aşamasında; 10,0 MW geliştirme aşamasında olmak üzere toplam 238,2 MW kurulu güce sahip 14 adet HES projesi yer alıyor. Ayrıca Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait toplam 178 MW kurulu gücüyle işletmede olan Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesinde 1 milyar 250 milyon TL ile en yüksek teklifi vermiştir.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş güneş enerjisi alanında işletmedeki mevcut 7,3 MW kurulu gücüne ilave olarak Ekim 2016’da Elazığ’da işletmeye aldığı 8 MW gücündeki Türkiye’nin ilk lisanslı güneş enerjisi santrali Solentegre GES ile birlikte toplam 15,3 MW işletme halinde kurulu güce sahiptir. Şirket ayrıca 70 MW ihalesi kazanılmış lisanslı güneş projesi olmak üzere toplam 136 MW’lık güneş projesinin tamamlanması için geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Rüzgar enerjisi alanında Şirket’in ön lisans başvurusu yapılmış, ön hazırlıkları/ölçümleri devam eden 984 MW kurulu güç potansiyeline sahip 3.000 MW kapasiteli TEİAŞ ihalesini bekleyen 14 RES projesi ve TEİAŞ tarafından açıklanan ilave 2.000 MW’lık kapasite için hazırlık çalışmaları ve ölçümleri devam eden projeleri bulunmaktadır.


Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Hakkında  

TİKAV, Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 1999 yılında Ankara’da kurulmuştur.  2010 yılından sonra TİKAV  ana sponsoru Akfen Holding’in  bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve bazı kurumların finansörlüğünde çeşitli konularda sosyal sorumluluk projeleri koordine etmiştir.   

TİKAV, çağımızın hızla değişen bilgi dünyasında yenilikçi bir anlayış ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yaparak toplumun değişime uyum sağlamasına çözüm bulmayı, gelişime liderlik edecek bireyleri topluma kazandırmayı ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılmasına öncülük etmeyi hedeflemektedir.  

Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde; üniversite öğrencileriyle, iş dünyasından insanlarla, gençlerle, dağ köylerinde yasayan çocuklarla, kadınlarla, muhtarlarla, engelli yakınlarıyla, hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden anneleriyle olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle buluşan TİKAV; ayrıca okul onarım çalışmaları da yapmaktadır.

TİKAV projelerinde; sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen,  toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Kendi ürettiği ve uyguladığı Yerel ve Ulusal Projeleri dışında 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı ile Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile başlamış; bugüne kadar dünyada 146 ülkede 8 milyondan fazla gence ulaşan, ülkemizde ise 13.000’i aşkın gence ulaşmış olan “The Duke of Edinburgh’s International Award ” (Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü) programını uygulamaktadır. 14-24 yaş arası gençlere uygulanan kişisel gelişim programı 2013 yılında, İngiltere Uluslararası Ödül Vakfı (International Award Foundation) ile imzalanan Lisans Sözleşmesi ile “The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” (DoEIA-TR) adı altında TİKAV Temsilinde uygulanmaya başlamıştır. TİKAV, Türkiye’de DoEIA-TR programını tanıtmaya, uygulamaya, denetlemeye ve sertifikalandırmaya yetkili kılınan tek  kurumdur.

 

Bilgi için: Akfen Kurumsal İletişim- Şener Aslıbay-0212 371 87 00