;

08-09 Ekim 2016- “Uygulamalı Araştırma ve Raporlama Teknikleri Eğitimi”

Fırat Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 4. sınıf bursiyerlerimiz için STK Master Danışmanlık Hizmetleri eğitmeni danışmanlığında Elazığ'da “Uygulamalı Araştırma ve Raporlama Teknikleri” konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sürecinde öğrencilerin temel araştırma becerilerine ve raporlama yetilerine sahip olmaları, nitel ve nicel araştırma teknikleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmaları, raporlama becerileri geliştirmeleri amaçlandı.