;

08 – 09 Nisan 2017 – Uygulamalı Drama Eğitimi  

Fırat Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 2. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ'da Yasin Yürekli danışmanlığında “Uygulamalı Drama” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimde bursiyerlerin; yaratıcılık ve estetik gelişim, eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı, kendine güven duyma ve karar verme becerileri gibi konularda gelişim sağlaması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ısınma, rahatlama ve iletişim, uyum ve güven çalışmaları; rol oynama, doğaçlama çalışmaları ve yaratıcı drama uygulamaları yapılmıştır.