;

10-11 Mart 2018- "Sunum Teknikleri Eğitimi"

Fırat Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ’da Aktif Kurumsal Gelişim Merkezi (Akgem) eğitmeni danışmanlığında “Sunum Teknikleri” eğitimi yapıldı. Eğitimle, topluluk önünde etkili sunum yapma becerisinin uygulamalı olarak geliştirilmesi, etkin sunuş için temel iletişim becerilerini kullanmak, sunumu planlayabilmek, dinleyicileri etkileyebilmek konularında bursiyerlerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda: Etkili sunum nedir? Etkili sunum unsurları, beden dili kullanımı, iletişim becerileri, sahne kullanımı, sunum bileşenleri ve sunuma hazırlık, etkili sunum planlama, sunumu etkileyen faktörler, sunumu zayıflatan noktalar ve yapılmaması gerekenler neler olduğu konuları anlatıldı ve uygulama çalışmaları yapıldı.