;

10 Şubat 2018- Doğru Ve Etkili İfade İle Başarılı İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Fırat Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ’da, “Doğru ve Etkili İfade İle Başarılı İletişim ve Beden Dili”  konulu eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimle iletişim konusunda kişisel farkındalık, temel iletişim kavramları bilgisi, empati ve dinleme becerisi konusunda farkındalık geliştirmek hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda: Temel iletişim kavramları, iletişim tanımı ve türleri iletişim engelleri, iletişim becerileri, beden dili kullanımı, empati, dinleme, ben dili konuları anlatıldı. Öğrencilerle çeşitli uygulama çalışmaları yapılarak aktif katılım sağlandı.