;

13 Ekim 2018- “TİKAV Kariyer Atölyesi Menti- Mentor Programı Menti Becerileri Eğitimi”

TİKAV Bireysel Gelişim Programı ile  “Geleceğin Liderleri” olmaya hazırlanan öğrencilere,  bu program ile profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymak amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi 4. Sınıf bursiyerlerimizin katılımında Ankara’da yapılan eğitimde Menti kavramı üzerinde durularak, Menti- Mentor ilişkileri konularına değinilmiştir.