;

14 Ekim 2017- Stressiz Hayata Başlıyorum Eğitimi

Fırat Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 3. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ'da Salim Tanrıverdi danışmanlığında “Stressiz Hayata Başlıyorum” konulu eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimle, öğrencilerin verimliliğini olumsuz yönde etkileyen gerilim ve stres kaynaklarını belirlemek, stresle başa çıkabilmeleri için hangi yöntemlere başvurabilecekleri konusunda bilgilenmelerini sağlandı. Gerilim, gerilim nedenleri, stres ve stresin neden olduğu faktörlere dikkat çekildi. Stresle başa çıkma yöntemlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yapıldı.