;

14.03.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 8. Çalışması/ Akfen Saraçbendi HES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yatırımları yapılan 26 farklı HES ve GES işletmelerinin bulunduğu kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek olan “Hijyen Sağlıktır Projesi”nin sekizinci etkinliği hayata geçirildi.

100 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları’nın kapanış konuşmasının ardından, Saraçbendi HES İşletme Müdürü Enes Kutlarer’in  katılımında sertifika töreni düzenlendi. Katılımcılara proje kapsamında hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.