;

24 Kasım 2018- “Zaman Yönetimi Eğitimi”

Fırat Üniversitesi 2. sınıf bursiyerlerimiz, Elazığ’da, Salim Tanrıverdi eğitmenliğinde "Zaman Yönetimi" Eğitimine katıldılar. Bursiyerlerimiz, zamanı planlamak ve kullanmak, zamanı yönetmenin ana prensipleri, zamanı yönetmede önem ve aciliyet dengesini ayarlama konularında bilgilendirildi; örnek proje çalışmaları yaptırılarak bursiyerlerin grup halinde hareket etmeleri ve zamanı etkin kullanmalarına yönelik uygulamalı çalışmalar yaptırıldı.