;

3-4 Kasım 2018- "Uygulamalı Araştırma ve Raporlama Teknikleri Eğitimi"

Fırat Üniversitesi 4. sınıf bursiyerlerimiz, Elazığ’da, Sosyal Fayda eğitmeni danışmanlığında "Uygulamalı Araştırma ve Raporlama Teknikleri" Eğitimine katıldılar. Eğitim seminerinde araştırma nedir ve hangi süreçleri içerir? Araştırma yöntem ve aşamaları, raporlama ile ilgili temel kavramlar, rapor yazma teknikleri, tez hazırlama süreçleri ve yöntemleri ile veri toplama yöntemleri konuları üzerinde durulmuştur.