;

2022 Yılı III. Olağan Ulusal Komite Toplantısı

2022 yılı III. Olağan Ulusal Komite Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Ödül Programı’nın daha sağlıklı ve verimli şekilde yürütülebilmesi için çeşitli kararlar alınmıştır.