;

5 Mart 2017-Problem Çözme Becerileri ve Çatışma Yönetimi Eğitimi

Fırat Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 2. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ'da AKADEMİKA eğitmeni danışmanlığında "Problem Çözme Becerileri ve Çatışma Yönetimi" konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde bursiyerlerin, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek olaylara farklı açıdan bakabilmelerini sağlamak amaçlandı. Problem çözme ve çatışma yönetimi konulu farklı teknikte uygulamalı çalışmalar yapılarak konunun daha iyi pekiştirilmesi sağlandı.