;

Bireysel Gelişim Programı


Kurulduğu günden bu yana birçok farklı projeyi hayata geçiren TİKAV, 1999 yılından beri uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. BGP kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitsel, kültürel ve kişisel  gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanmaktadır.         

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açılmıştır. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde on yılını doldurmuş üniversitelere yönelmiş ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başlamıştır. 2010 yılından bu yana projeyi yalnızca Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulamaktadır. 

              

BGP’nin amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan üniversite öğrencilerini çeşitli yaşam becerileri ile donatarak üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamaktır. BGP kapsamda öğrencilere; kendine güvenen, donanımlı, hoşgörülü, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık, yeteneklerinin farkında ve yeteneklerini kullanabilen bireyler olarak fırsat eşitliği sağlayıp hayata atılmalarına katkıda bulunacak gelişim programları sunmaktadır. 

Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına,  ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştirmektedirler. 

Ayrıca, profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymak amacıyla TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentör Programı uygulanmaktadır. Program, Akfen Holding yönetici ve çalışanları (mentor) ile son sınıf TİKAV bursiyer öğrencilerini (menti) bir araya getirmektedir. Program kapsamında “E-Mentorluk Eğitimi” alan gönüllüler iş yaşamı ile alakalı tecrübelerini “Menti Becerileri Eğitimi” ne katılan mentiler ile paylaşarak onlara kendi kariyer planlarını çizebilmek için fikir vermektedir. Program kapsamında her hafta belirlenen konular çerçevesinde mentorler ve mentiler internet üzerinden, telefonla ya da mail ile görüşme yapmaktadır.


TİKAV bursiyer öğrencileri, Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye’nin Altın Kategori katılımcısı olarak faaliyet göstermektedirler. Katılımcılar; Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Gönüllü Hizmet bölümlerini tamamlayıp bir Macera-Keşif Yolculuğu ile bir Toplumsal Uyum Projesine katıldıktan sonra  Türkiye Ödül Otoritesi tarafından düzenlenen Ödül Törenine katılarak, uluslararası geçerliliği olan,  Sertifika ve Rozetlerini almaya hak kazanmaktadırlar. Türkiye'deki ödül Merkezlerinden biri de TİKAV'ın uyguladığı projelerden biri olan Bireysel Gelişim Programıdır.