;

12.04.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 12. Çalışması/ Akfen Solentegre GES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yatırımları yapılan 26 farklı HES ve GES işletmelerinin bulunduğu kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek olan “Hijyen Sağlıktır Projesi”nin on ikinci etkinliği hayata geçirildi.

110 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları’nın kapanış konuşmasının ardından, Solentegre GES İşletme Müdürü Orhan Oğuz’un da katılımında sertifika töreni düzenlendi. Katılımcılara proje kapsamında hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.