;

Hijyen Sağlıktır Projesi 18. Çalışması / Akfen PSI GES

23.10.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 18. Çalışması / Akfen PSI GES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işletme yatırımları yapılan 26 farklı “Hijyen Sağlıktır Projesi” nin sekizinci etkinliğinde.

190 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal yaşam içinde yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları'nın kapanış konuşmasının ardından, PSI GES İşletme yetkilisinin katılımında sertifika töreni gösteriyor. Olmalılara proje için hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.