;

Hijyen Sağlıktır Projesi 19. Çalışması / Akfen Yeşilvadi GES

18.11.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 19. Çalışması / Akfen Yeşilvadi GES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işletme yatırımları yapılan 26 farklı “HES ve GES işletmelerinin kırsal alanda gerçekleştirilmesi” nin “Hijyen Sağlıktır Projesi” nin dokuzuncu faaliyet hayata geçirilmesi üzerine.

90 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları'nın kapanış konuşmasının ardından, Yeşilvadi GES  İşletme yetkilisinin katılımında sertifika töreni gösteriyor. Olmalılara proje için hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.