;

19.11.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 20. Çalışması / Demirciler HES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işletme yatırımları yapılan 26 adet “HES ve GES” “Hijyen Sağlıktır Projesi” nin yirminci etkinliği gerçekleştirdiği.

50 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. Gül Hadımoğulları'nın kapanış konuşmasının ardından, Demirciler HES İşletme yetkilisinin katılımında sertifika töreni gösteriyor. Olmalılara proje için hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.