;

20.11.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 21. Çalışması / Akfen Denizli RES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işletme yatırımları yapılan 26 farklı “HES ve GES işletmelerinin kırsal alanda gerçekleştirilmesi”.

30 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları'nın kapanış konuşmasının ardından, Denizli RES İşletme yetkilisinin katılımında sertifika töreni başladı. Olmalılara proje için hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.