;

21.11.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 22. Çalışması / Akfen Sırma HES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işletme yatırımları yapılan 26 farklı “HES ve GES”, “Hijyen Sağlıktır Projesi” nin yirmi ikinci etkinliğini içermektedir.

80 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. Gül Hadımoğulları'nın kapanış konuşmasının ardından, Sırma HES İşletme yetkilisinin katılımında sertifika töreni içindir. Olmalılara proje için hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.