;

18.12.2019- Hijyen Sağlıktır Projesi 24. Çalışması / Akfen Hasanoba RES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işletme yatırımları yapılan 26 farklı “HES ve GES işletmelerinin kırsal alanda gerçekleştirilmesi” “Hijyen Sağlıktır Projesi” nin hazırlandığı faaliyetlerdir.

50 kişinin katıldığı etkinlikte, kırsal bölgede yaşayan kadınlar yaşam alanı, vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları'nın kapanış konuşmasının ardından, Hasanoba RES İşletme yetkilisinin katılımında sertifika töreni gösteriyor. Olmalılara proje için hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.