;

İçimizdeki Engeller Projesi

2014 yılında Mersin’de Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ile TİKAV ortaklığında gerçekleştirilen “İçimizdeki Engeller Projesi”; Mersin Valiliği, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje ile engelliliğin bir mağduriyet olmadığı fikrini kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engellilere fırsat eşitliği sağlamak için engelli bireyleri bulunan aileleri bilinçlendirmek amaçlanmıştır.


       
   

Proje 5 aşamada gerçekleştirilmiştir. Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim aylarında yarım günlük eğitim programları yapılmıştır. Programa konuşmacı olarak katılan Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından “temel hak ve özgürlükler, engellilerle ilgili devletin yükümlülükleri, anayasadaki temel hak ve özgürlükler” anlatılmış; Uzman Psikolog tarafından ise “engellilerin ihtiyaçları, engelli bireyin psikolojisi, stres yaratan faktörler ve stresle başa çıkma yolları, duygu ve durum kontrollerini sağlayabilmek için yararlanılacak  spor, sanat, sosyal destek mekanizmaları gibi etkinlikler” konularında bilgilendirme yapılarak katılımcılara psikolojik destek sağlamak amaçlanmıştır.



Projenin beşinci çalışması ve kapanış programı 20 Kasım 2014’te yapılmıştır. ÖZEV Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Saime Toptan’ın konuşmacı olarak katıldığı kapanış konferansı ile proje tamamlanmıştır. ‘İçimizdeki Engeller Projesi” kapsamında toplam 1000 kişiye ulaşılmıştır.