;

17 Mart 2020- İletişim ve Beden Dili Eğitimi

AKGEM eğitmeni danışmanlığında Elazığ'da, “İletişim ve Beden Dili” konulu eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimle iletişim konusunda kişisel farkındalık, temel iletişim kavramları bilgisi, empati ve dinleme becerisi konusunda farkındalık geliştirmek hedeflendi. Bu hedeflemeyi: Temel iletişim kavramları, iletişim tanımı ve türleri iletişim engelleri, iletişim bilgileri, beden dili kullanımı, empati, dinleme, ben dili nasıl anlatıldı. Öğrencilerle çeşitli uygulama çalışmaları yapılarak aktif katılım sağlandı.