;Dr. Nafiz TURGUT 

Akfen Holding A.Ş. İdari İşler Direktörü

Deniz Harp Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Dr. Nafiz TURGUT; çeşitli gemilerde Komutanlık görevleri sonrasında Deniz Harp Okulu’nda yöneticilik ve eş zamanlı olarak meslek dersleri öğretim üyeliği; Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığı’nda performans değerlendirme, kariyer planlama, personel yönetim ve bilgi destek sistemleri alanlarında yöneticilik yapmıştır. Bu süre zarfında 4 yıl süreyle “Değişim Yönetimi Projesi”ni yönetmiştir.

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans derecesini Selçuk Üniversitesi’nde almıştır. Tez çalışmalarını “Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirmesi” ve “Yönetsel Süreçte Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konularında tamamlamıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde İnsan Kaynakları Meslek Standartları doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yeterliliklerin oluşturulmasında danışmanlık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM)’de yürütülen Proje Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda eğitmenlik yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında OYAK Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul Üyeliklerinde bulunmuştur.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Eğitmenliğinin yanı sıra Eğitmen Değerlendirme Komitesi Üyesi ve Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiricisidir. 2016-2018 dönemi KALDER Denetleme Kurulu Üyeliği sonrasında halihazırda 2018 yılından beri Etik Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İç Anadolu Şubesi’nde 2014-2017 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, sonrasında ise 2017 yılından itibaren Denetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Uluslararası Gençlik Ödülü Programı-TR Denetim Komitesi’nde 2013-2021 yılları arasında Denetim Komitesi Başkanlığı’nı yürütmüştür. Akfen Holding A.Ş.’de 2013 yılında başladığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevi sonrasında halen İdari İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır.