;

14 Aralık 2018- Önce Sağlık Projesi 17. Çalışması/ Akfen Solentegre GES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yatırımları yapılan 17 farklı HES ve GES işletmelerinin bulunduğu kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek olan “Önce Sağlık Projesi”nin on yedinci etkinliği hayata geçirildi.

120  kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı bir seminer verildi. TİKAV Genel Sekreteri Özlem Gül Hadımoğulları’nın kapanış konuşmasının ardından, Solentegre GES İşletme Müdürü Orhan Oğuz katılımında sertifika töreni düzenlendi ve Muhtar Fevzi Güvenç’e sertifikası takdim edildi. Katılımcılara proje kapsamında hazırlanan sertifika ve hediye paketi takdim edildi.