;


2015 Sosyal İçerme Projeleri


 

2015 yılında Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de “Çalışma Yaşamı ve Kadın” ve “Aile İçi İletişim” olmak üzere iki farklı sosyal problemi konu alan panel yapılmıştır. Bu panellerle farklı bakış açılarını geliştirmek, sosyal sorunlara değinmek, halkı bilinçlendirmek ve yapılan uygulamalardan haberdar etmek, seçilen konularla ilgili kurum ve kişilerin bir araya getirerek çözüm yolları geliştirmek amaçlanmıştır.


A) Çalışma Yaşamı ve Kadın Paneli

Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı ve Mersin Uluslararası Limanı İşletmeciliği; 2015 yılı ortak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Çalışma Yaşamı ve Kadın” konulu panel 16 Nisan 2015 tarihinde Mersin’de yapıldı.
Moderatorlüğünü Akfen Holding ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın’ın yaptığı panelde, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Taner, emekli muhtar Evliya Yüksel, özel sektörde yöneticilik yapan İlkiz Hancıoğlu ve tarım sektörü çalışanı Necla Tuğral gibi farklı meslek gruplarından konuşmacılar Katılmıştır. Panelde, kadınların çalışma hayatında yaşadığı problemler, kadın istihdamı, çalışan kadınlara karşı oluşan toplumsal yargılar, iş hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılık ve çalışan kadınların aile ilişkilerinde kurdukları denge gibi konular hakkında farklı sektörlerde çalışan kadınlar görüşlerini paylaşmışlardır.

     

B. Aile İçi İletişim Paneli

Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı ve Mersin Uluslararası Limanı İşletmeciliği;2015 yılı ortak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ikinci olarak Mersin’de “Aile İçi İletişim” konusunda 10 Aralık 2015 tarihinde Mersin’de panel düzenlenmiştir. Panel halka açık olarak yapılan panelde Aile içi empati, aile içi iletişimde aktif dinleme ve saygının önemi, aile ilişkilerinde saydamlık ve güven ortamı, eşler arasındaki anlayış ve davranış bütünlüğü, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve ergenlik süreci, aile içerisinde iletişimi engelleyen faktörler ve çözümleri konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.

Program, Yazar İpek Ongun’un söyleşi ile başlamış Moderatörlüğünü Akfen Holding Finans Koordinatörü Gülbin Uzuner Bekit’in yaptığı panel programı ile devam etmiştir. Panele konuşmacı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürü Çiğdem Göllü, Avukat Neriman Özdemir, Özel Şirket Yöneticisi Ufuk Özen ve Öğrenci Mehmet Daş katıldı. Halka açık olarak yapılan panelde, aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim sürecinin temelini oluşturan aile içi empati, aktif dinleme, iletişimi engelleyen faktörler, saygının önemi, aile ilişkilerinde saydamlık ve güven ortamı, eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin geliştirilmesi ile ergenlik süreci gibi konular tartışılmıştır.