;TİKAV, imkanları ölçüsünde öğrencilerin öğrenim gördüğü alan, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun staj desteği  sunar. Zorunlu stajı olmayan öğrencilerin de çalışma ortamını tanımalarını sağlamak amacı ile staj yapmaları desteklenmektedir. TİKAV bursiyerleri staj taleplerini  staj başvuru formunu doldurarak  her yıl  1 Şubat'a kadar Vakıfa bildirirler. Yalnızca TİKAV bursiyerlerinin staj başvuruları kabul edilmektedir. 

Aşağıdaki linkten Başvuru Formuna ulaşabilirsiniz!


Başvuru Formu