;

18 Mart 2020- Takım Çalışması Eğitimi

Elazığ'da 1. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ'da AKADEMİKA eğitmeni danışmanlığında “Takım Çalışması” konulu eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimle, yaratıcılık, takımda işbirliği ve bağlılığı güçlendirmek, bireylerin güçlü yönlerini takımın başarısına katabilmek; Önyargılardan kurtulmak ve empati sağlamak için fikir ayrılıklarıyla başa çıkabilmeyi gerektirir; takım elemanlarının birbirine destek olarak birbirlerinden öğrenebilecekleri kavramlar olduğunu göstermek, aralarındaki paylaşım içindir; takımın hedeflerini ve birlikte çalışma ilkelerini birlikte belirleyecektir konularında bursiyerlerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda grup çalışmaları yapılmıştır.