;

10 Mayıs 2014- Takım Çalışması Eğitimi

Fırat Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1. sınıf bursiyerlerimiz için Elazığ’da “Takım Çalışması” konulu eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimle, takım çalışmasının önemini vurgulamak, yaratıcılık, takımda işbirliği ve bağlılığı güçlendirmek, bireylerin güçlü yönlerini takımın başarısına katabilmek; Önyargılardan kurtulmak ve empati sağlamak suretiyle fikir ayrılıklarıyla başa çıkabilmeyi öğrenmek; takım elemanlarının birbirine destek olarak birbirlerinden öğrenebilecekleri kavramlar olduğunu göstermek, aralarındaki paylaşımı artırmak; takımın hedeflerini ve birlikte çalışma ilkelerini birlikte belirleyebilmek konularında bursiyerlerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda grup çalışmaları yapılmıştır.