;

Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde Projesi 13. Çalışması/ Akfen Çamlıca HES

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2022 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yatırımları yapılan 27 farklı HES/GES/RES işletmelerinin bulunduğu kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek olan “Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde Projesi”nin 13. çalışması Balcıçakırı Mahallesi Yahyalı/Kayseri’de hayata geçirildi.