;


TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentör Programı

TİKAV Bireysel Gelişim Programı ile  “Geleceğin Liderleri” olmaya hazırlanan öğrencilere, profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında  sosyal sorumluluk bilincini yaymak amaçlanmaktadır. 

     

Program, Akfen Holding yönetici ve çalışanları (mentor) ile son sınıf TİKAV bursiyer öğrencilerini (menti)  bir araya getirmektedir.  Program kapsamında “E-Mentorluk Eğitimi” alan gönüllüler  iş yaşamı ile alakalı tecrübelerini “Menti Becerileri Eğitimi” ne katılan mentiler ile  paylaşarak onlara kendi  kariyer planlarını çizebilmek için fikir vermektedir. Program kapsamında her hafta belirlenen konular çerçevesinde mentorler ve mentiler internet üzerinden, telefonla ya da mail ile görüşme yapmaktadır.

TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı, 2012-2013  akademik yılında uygulanmaya başlamıştır. Program, 2012-2013 akademik yılında 8 bursiyer ile 10 Mentor; 2013-2014 akademik yılında  15 bursiyer  ile 14 Mentor; 2014-2015 akademik yılında ise 18 bursiyer ile 17 Mentorün katılımında gerçekleşmiştir. 


TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı, 2016-2017  akademik yılında 11 bursiyer ve 11 Mentor ile gerçekleşmiştir.